Rapporten, som følger opp en stortingsmelding fra i fjor om global helse, viser hvordan 48 ulike norske aktører jobber for å sikre tilgang til medisiner og helsestell i verden, skriver regjeringen i en pressemelding.

— Regjeringen følger dette opp og bevilger nye 65 millioner kroner til forskning på blant annet tuberkulose og malaria, sier Espen Barth Eide (Ap). Sammen med helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (SV) presenterer han rapporten mandag.

Økningen fra 235 til 300 millioner kroner går til forskning på blant annet bedre metoder for hindre mødre- og barnedødelighet, bedre familieplanlegging, nye vaksiner mot tuberkulose og bedre medisiner mot malaria. Ett eksempel som viser at innsatsen for bedre helse virker, er at barnedødeligheten i verden nærmest er halvert siden 1990.

— En utfordring videre blir å fortsette den framgangsrike kampen mot de smittsomme sykdommene, samtidig som vi styrker arbeidet mot den globale epidemien ikke-smittsomme sykdommer, som i dag er den viktigste årsaken til for tidlig død og lavere livskvalitet, sier helseminister Støre.