— Vi er mange som ser at au pair-ordningen har utviklet seg fra kulturutveksling til en ordning med mange og klare svakheter. Jeg er ikke fornøyd. Jeg må innrømme at for meg er dette en ordning som henger i en tynn tråd. Vi skal følge nøye med, sa Faremo.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) spurte om Faremo kunne være med på at au pair-ordningen er en form for moderne slaveri.

— Er det menneskehandel skal det slås hardt ned på, repliserte Faremo.

Hans Frode Kielland Asmyhr fra Frp advarte mot å henge ut alle som deltar i utvekslingsordninger, mens Faremo holdt fast på at dersom ordningen har utviklet seg til å åpne for misbruk, så må hele ordningen revurderes.