Beløpene i tiltalen er i hovedsak penger Lunde og hans medtiltalte tok ut av selskaper han var deleier i for å dekke utgifter til selskaper i Johs Lunde Gruppen.

— Johannes Lundes konsern drev i hovedsak med innkjøp av eiendom og varepartier, med mål om å skape merverdi og selge videre. I tillegg drev konsernet med salg av dyre fritidsbåter. Konsernet var tungt belånt. Da finanskrisen inntraff ble det vanskelig å selge eiendelene, samtidig som konsernet fikk problemer med å betjene gjelden, forklarer bostyrer Fredrik Bie i advokatfirmaet Ryger til NTB.

Etter hvert hentet Lunde midler i selskaper han var deleier i, blant annet selskapet Vendere Eiendom. Det er i hovedsak denne type uttak av tredjepart han må svare for i retten i fire uker framover.

Medtiltalte i saken er Lunds høyre hånd, Morten A. Berg og en kvinnelig ansatt. Det er meldt inn nærmere 30 vitner i saken, som er av et slikt omfang at det er satt av to dager til aktoratets innledningsforedrag.