Hele åtte av ti spurte er mer eller mindre bekymret for hvordan personopplysninger håndteres når de handler på nettet, ifølge spørreundersøkelsen.

Den viser også en viss skepsis til å bruke mobilen som betalingsmiddel. Nesten halvparten av de spurte er ikke interessert i å bruke mobilen som betalingsmiddel. Interessen er størst blant menn og i aldersgruppen under 40 år.

Tallene presenteres på et seminar om sikkerheten i nye betalingsløsninger som Forbrukerrådet arrangerer sammen med Næringsforeningen i Trondheim torsdag.

Forholdet mellom personvern og nye betalingsløsninger er blant spørsmålene som drøftes. Hvor mange opplysninger om oss selv trenger vi egentlig å gi fra oss for å betale ei regning?

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i november, og er basert på 1.000 intervjuer.