Grupperingen følges tett av både politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter trusler og ekstreme utsagn. Nå arbeider de etter det P4 erfarer for å kontakte og rekruttere unge en rekke steder, blant annet på nye steder som Oslo S, i tillegg til tidligere omtalte steder som skolemiljøer på Grønland.

— Rekruttering til ekstreme grupperinger er bekymringsfullt. Derfor har vi tett samarbeid med Oslo politidistrikt for å forebygge og hindre rekruttering til slike grupper, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST til P4.

— Vi følger nøye med på utviklingen, og dersom vi ser noen som er på gal kurs, tar vi kontakt og setter oss ned i det vi kaller bekymringssamtaler, der også foreldrene involveres. På denne måten forsøker vi å snu unge som kan være på vei inn i kriminelle eller skadelige miljøer, sier han.

Fredag planlegger også Profetens Ummah å være til stede på Grønland i hovedstaden etter fredagsbønnen. Formålet skal blant annet være å samle inn penger som angivelig skal gå til trengende i Syria.

— Vi er bekymret for at en del innsamlede midler fra grupperinger i Norge går til terrorgrupper, som al-Qaida, sier Bernsen.