Roy Erling Furre, andre nestleder i Oljefagforeningen SAFE, sier til NRK at det trengs en gjennomgang av beredskapen på oljeinstallasjonene i utlandet.

Allerede i 2003, da Statoil besluttet å kjøpe seg inn i landet, var Algerie vurdert som et høyrisikoland.