«Kjernekar» er navnet på Kripos' nye holdningskampanje som skal forebygge voldtekter i forbindelse med fest og rus. Kampanjen kommer fordi Kripos er bekymret for voldtekter relatert til rus og festing. Disse utgjør hele 40 prosent av voldtektene som anmeldes her i landet.

Sammen med Justis— og beredskapsdepartementet bruker Kripos 900.000 kroner på kampanjen som for en stor del skal finnes og spres på sosiale medier. Siden Kjernekar på Facebook er omtalt som navet i kampanjen, og målet er at flest mulig skal finne siden og spre den videre ved å dele og like kampanjen.

- Ta ansvar

Mens det i tidligere tiltak har vært ofrene for voldtekt som har vært i sentrum, retter den nye kampanjen seg mot de skikkelige mennene, kjernekarene, for at de skal passe mer på vennene i omgangskretsen.

Årlig anmeldes om lag 1.200 voldtekter, men politiet mener det er store mørketall i denne statistikken. Av de anmeldte voldtektene er om lag 40 prosent knytte til fest og rus.

— Der tror vi at vi kanskje kan komme lengst med forebyggende tiltak. Vi henvender oss ikke til gjerningsmennene, men til alle rundt dem og oppfordrer folk til å ta ansvar. Vi forsøker å påvirke folk til å gjøre en forskjell, sa Kripos-sjef Ketil Haukaas da kampanjen ble lansert torsdag.

- Trenger kjernekarer

— Vi ønsker å nå alle, men særlig unge menn. Kampanjen oppfordrer kompisgjengen til å passe på hverandre. Vi har alle har et ansvar for å prøve å avverge at noen gjør eller blir utsatt for noe som vil prege dem i mange år fremover, sier Lena Reif, som leder for Sedelighetsseksjonen ved Kripos.

Kampanjen er i tråd med regjeringens handlingsplan mot voldtekter.

— Kjernekar-kampanjen går nettopp inn i situasjonen som de fleste anmeldelsene kommer fra og løfter fram kjøreregler de fleste unge forstår og etterstreber. Kriminalstatistikken vitner om at vi trenger flere kjernekarer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.