Undersøkelsen som forskningsstiftelsen Fafo har laget, viser at 56 prosent av de ansatte i barnevernet blir utsatt for vold eller trusler i løpet av et år. Dette er ti ganger så ofte som andre, ifølge NRK.

— Hovedårsaken er at man møter mennesker i en krise, man møter mennesker som er fortvilet, og man skal både hjelpe og sette grenser, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Fredag ble to ansatte i barnevernet utsatt for vold på jobb i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Angrepet på to kvinnelige ansatte skjedde da en far fikk beskjed om at barnet hans skulle omplasseres. Under møtet gikk mannen fysisk til angrep på både saksbehandleren og lederen ved kontoret.

Politiet var tilkalt på forhånd, men oppholdt seg i naborommet. Begge kvinnene ble sendt til sykehus. Den ene er utskrevet mens den andre ligger til observasjon på sykehus med hode- og nakkeskader.

— Hadde ikke politiet vært til stede og stoppet voldsutøvelsen, så tør vi ikke tenke på hva som kunne blitt utfallet her, sier ordfører Dag Erik Pryhn i Sel kommune.

Mimmi Kvisvik mener noe må gjøres for å gjøre det tryggere for barnevernsansatte på jobb.

Ordfører Dag Erik Pryhn sier han er sikker på at det kommer til å bli endringer både når det gjelder fysisk tilretteleggelse og rutiner i barnevernet i Sel kommune. (NTB)