Vårt Land presenterer tallene mandag under tittelen «Erna ba ikke om Guds hjelp». Tallenes tale er klar: Solbergs regjering består av flere gudfryktige enn Stoltenbergs lag, men Solberg selv står altså utenfor.

Både Solberg og Helgesen har med seg eden, som alle statsråder og statssekretærer avlegger, fra forrige gang de satt i regjering. De har altså ikke avlagt noen ny ed i forbindelse med at Høyre og Frp dannet regjering. Solberg avla ed som kommunalminister, mens Helgesen var statssekretær i UD fram til 2005.

Jens Stoltenberg hadde totalt 39 statsråder inkludert seg selv i løpet av åtte år med rødgrønt styre. Av disse tok 17 med teksten om Guds hjelp i eden. Av Solbergs utvalgte sier hele 16 av 18 ja til Gud.

— Hos oss er det kanskje flere medlemmer av statskirken. Det kan også henge litt sammen med partifarge. Men dette gikk litt fort før vi skulle inn på Slottet, så hvor mange som reflekterte over dette, vet jeg ikke, sier statsminister Solberg til Vårt Land.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er blant statsrådene som har tatt med følgende linje i sin ed:

« ... lover og sverger, å vise Konstitusjonen og Kongen lydighet og troskap, så sant hjelpe meg Gud den Allmektige og Allvitende».

— Jeg er med i statskirken, er døpt der, har giftet meg der og har valgt å bli der. Derfor føles det helt naturlig, sier Isaksen til avisa.

Solberg sier hun ikke vet hvorfor hun ikke valgte å ta med Gud i eden for tolv år siden, men sier hun har en mistanke om at hun bare fikk den og undertegnet.

Det er for øvrig ikke nytt at vi har en statsminister uten Gud i eden. Stoltenberg er ikke medlem av statskirken, og var blant dem som styrte uten hjelp fra oven.