24 lokførere i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) kunne bli tatt ut i streik torsdag morgen dersom partene ikke kom til enighet. Men fem timer på overtid aksepterte både Spekter som forhandlet på vegne av NSB, og LO-forbundet NLF, forslaget fra mekleren.

— Jeg er tilfreds med at meklingen med LO/NLF førte fram med et resultat innen rammen for frontfaget. Vi unngikk en streik som kunne ha fått store konsekvenser for både NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS og deres kunder, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Ved en eventuell konflikt ville lokaltogtrafikken på Østlandet, Nordlandsbanen og Gjøvikbanen blitt rammet.