— Ut fra det vi har sett her i Lærdal, ut fra de vi har snakket med og ut fra skader vi har fått innrapportert mens vi har vært her, mener vi at vi må oppjustere anslaget, kanskje opp mot så mye som 150 millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til TV 2.

Han utdyper at det ikke bare er bolighus som er rammet av storbrannen, men også næringseiendommer, Telenors sentral og strømstasjonen. Kostnadene vil derfor ligge nærmere 150 millioner kroner enn 100 millioner kroner, mener Irgens.

Samtidig forsikrer han at norsk forsikringsbransje har evne til å bære kostnadene.

— Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe dem som er skadelidende. Vi har allerede begynt å betale ut penger til dem som har mistet alt, som trenger nødhjelp og klær og et midlertidig sted å bo. Dette arbeidet vil fortsette i dagene, ukene og månedene som kommer, sier Irgens.

Mandag skrev Dagsavisen at skadene kunne overstige 100 millioner kroner.

— Regner vi med at et hus koster et sted mellom tre og fire millioner kroner å bygge opp, er vi oppe i over 60 millioner kroner bare på de 16 bolighusene som brant sa informasjonsdirektør Jon Berge i forsikringsselskapet If.