I dag er tilsynet delt inn i tre ulike nivåer. Høie og regjeringen vil at dette skal kuttes til to nivåer. Fredag foreslo regjeringen lovendringer i statsråd som legger til rette for dette.

— Vi ønsker å legge til rette for at Mattilsynet kan bruke mindre ressurser til administrasjon og mer til utøvende tilsynsvirksomhet. Det vil komme norske forbrukere til gode og øke mattryggheten, sier Høie.

— At vi nå samler klagebehandling ett sted, vil også forenkle og sikre en mer enhetlig klagebehandling i hele landet, sier helse- og omsorgsministeren.

Etter planen skal endringene i Mattilsynets organisasjon tre i kraft ved nyttår.

I tillegg foreslår Høie at privatpersoner kan pålegges å betale gebyr for kontroller fra Mattilsynet på lik linje med virksomheter. Det skal også bli mulig å gi virksomhetskarantene til ansvarlige personer i selskaper som ikke følger loven. (©NTB)