I flere år sto 4,5 millioner av fondets penger i et aksjefond hos Nordea som eide aksjer i selskaper som blant annet ble beskyldt for uetisk drift og for å skade miljøet. Da pengene skulle flyttes, havnet de i et nytt Nordea-fond. Dette eier igjen andeler i et amerikansk fond som investerer i blant annet Philip Morris, skriver E24.

— Hvis våre midler har vært investert i selskap som ikke holder den etiske standarden vi skal ha, er vi de første til å beklage dette, sier daglig leder Solfrid Flateby i Kronprinsparets Fond til VG og E24. Hun sier stiftelsen er «i tett dialog» med Nordea og vurderer ulike tiltak.

— Via Nordea og deres investering i aksjefondet Nordea North America er litt over 50.000 kroner av våre midler investert i Philip Morris, noe vi synes er svært beklagelig, skriver Flateby i en epost.

Kronprinsparets humanitære fond er stiftet med utgangspunkt i en folkegave fra regjeringen på 4,5 millioner kroner som kronprinsparet fikk da de giftet seg. Fem år senere fikk de ytterligere 4,6 millioner som ble plassert i fondet.