Husbanken ligger dermed an til å bruke nesten hele summen på 3,8 milliarder kroner som de kan love bort i 2014.

Husbanken kan i år gi tilsagn til å støtte halvparten av kommunenes kostnader ved å bygge nye eller oppgradere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Tidligere var andelen 35 prosent, og den årlige statlige potten er aldri blitt brukt opp.

— Gir resultater

— Dette viser at når staten nå med regjeringens satsing tar halve regningen ved bygging og rehabilitering av plasser, så gir det resultater. Vi vil øke både kvaliteten og kapasiteten i omsorgstjenesten, sier helseminister Bent Høie (H) i en kommentar til NTB.

Kommunene får først utbetalt støtten fra Husbanken når plassene står ferdig og er tatt i bruk. Hittil i år er det utbetalt statlig støtte til 662 boenheter.

Ikke nettovekst

Husbankens tall over boenheter innebærer ikke en tilsvarende vekst i antall plasser i kommunene. Mange kommuner bruker støtten til å ruste opp gamle boliger og sykehjem eller legger ned gamle plasser når de har bygget nytt.

Siden støtteordningen ble opprettet i 2008 er det gitt tilsagn til 8.831 boenheter. Målet har vært at det skal bygges 12.000 omsorgsplasser innen 2015.

Tidligere i år skrev imidlertid Aftenposten at det bare er blitt 567 nye plasser i pleie- og omsorgsinstitusjoner mellom 2005 og 2013.

Dette baserer seg på tall fra SSB. Nye tall over såkalt netto tilvekst blir først tilgjengelig i mars neste år, opplyser Helsedepartementet.