— Men vi har ikke satt en sum på skattelettelser, sier Høyre-leder Erna Solberg.

På mandagens pressekonferanse fikk Høyre-lederen spørsmål og hvor mye skattelette folk kan regne med de neste fire årene, uten at Solberg kom med en sum på dette. Hun viste imidlertid til redusering i formuesskatten og arveavgiften.

I samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet står det nemlig: «Det skal lønne seg å jobbe. Minstefradraget på lønnsinntekt heves. Privat eierskap og sparing styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedre fradragsordninger for boligsparing, pensjonssparing og medeierskap.»

Partiene har også blitt enig om å innføre et skattefradrag for enøk-investeringer i hjemmet, det vil si energiøkonomiske investeringer. Det er og enighet om at handlingsregelen ligger fast, og at pengebruken innenfor denne skal tilpasses situasjonen i økonomien.

«Økt bruk av oljepengene brukes i større grad til investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Et nytt offentlig utvalg nedsettes for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Hvor langt vi lykkes i å nå de politiske målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet», heter det i samarbeidsavtalen. (©NTB)