Men slalåmkjøring i Stortinget vil ha sin pris, fastslår KrFs parlamentariske leder Hans Olav Syversen overfor NTB. Han advarer Høyre og Fremskrittspartiet mot å spille samarbeidspartiene KrF og Venstre ut mot hverandre.

— Vi er oppmerksomme på at KrF eller Venstre kan komme til å sikre flertall for et forslag den andre er imot. Det kan gi det ene partiet en søt seier i første sving, men bli atskillig surere etter hvert, sier Syversen.

Han mener Venstre og KrF er best tjent med å holde sammen - i det han beskriver som konstruktiv opposisjon til den nye regjeringen.

— Vi er klar over utfordringene ved at vi ikke er i regjering. Erna Solberg kan kjøre slalåm og sikre flertall for enkeltsaker med ulike partier. Men jeg regner med at hun tenker nøye igjennom ulempene ved en slik strategi. Det vil neppe være verdt det på lang sikt å utfordre samarbeidspartiene på Stortinget, sier han.

Motstand

KrF-leder Knut Arild Hareide sa mandag at han ikke hadde kunnet skrive under på punktet om landbruk i regjeringsplattformen. Også formuleringene om internasjonal bistand er han skuffet over.

At klimasaken ikke trekkes fram som ett av åtte viktige satsingsområder er et annet forhold KrF angriper.

— Det sier noe om at trykket i arbeidet kanskje ikke blir høyt nok. Dette er noe vi skal sørge for å skjerpe, sier Syversen.

Han er også forundret over at regjeringsplattformen går lenger når det gjelder lukkede mottak enn hva samarbeidsavtalen mellom alle de fire borgerlige partiene gjorde.

— Vi støtter ikke lukkede retursentre for asylsøkere som ikke har begått straffbare handlinger, sier han.

Flere punkter

En kjapp spørrerunde med enkelttiltak hentet fra regjeringsplattformen, avslører uenighet også på andre punkter.

KrF slutter ikke opp om søndagsåpne butikker og vil heller ikke utvide åpningstidene for Vinmonopolet slik at de harmonerer med rammene for ølsalget.

KrF vil ikke kutte i pressestøtten, sier nei til å fjerne boplikten og odelsretten og tar også avstand fra en generell bevæpning av politiet. Listen kunne ha vært gjort lengre. Verken poker eller proffboksing er noe KrF har gått til valg på.

Syversen understreker at regjeringsplattformen også inneholder en mengde tiltak som KrF slutter helhjertet opp om.

— Familiepolitikk, frivillig sektor, utdanning og samferdsel er eksempler på områder der enigheten er stor, sier han. (©NTB)