Skatt øst mener Stein Erik Hagen brukte familieselskapet Canica som mellomledd til å dekke sine private utgifter til den 141 fot store luksusyachten, skriver Dagens Næringsliv.

Båten kostet 209 millioner kroner da den ble levert i 2004, dobbelt så mye som prisanslaget ved bestilling. Ved levering var båten verdsatt til 130 millioner i to ulike takster. Etter å ha tatt et utbytte fra Canica på 230 millioner kroner til seg selv, betalte Hagen 130 millioner tilbake til Canica for kjøp av båten. Ved utgangen av året bokførte selskapet et tap på 81 millioner som det krevde fradrag for i selvangivelsen for 2004.

Skatt øst mener Hagens selskap har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig og gir selskapet en straffeskatt på rundt 18 millioner kroner.

Avgjørende spørsmål i saken er om selskapet Canica eide båten før den ble solgt til Stein Erik Hagen, og om selskapet virkelig hadde tatt sikte på å benytte båten i næring da den ble bestilt. Canicas prosessfullmektige, advokat Vidar Strømme, mener svaret er ja på begge spørsmålene.

Selskapet går nå til sak mot Skatt øst og krever ligningsvedtaket opphevet, skriver avisen. Partene møtes i Oslo tingrett om tre uker.

Stein Erik Hagen sier selv at saken dreier seg om uenighet om fradrag for tap på seilbåten. Han sier han ikke har satt seg inn i saken.

Båten er i dag til salgs for 10 millioner euro, drøyt 80 millioner kroner.