• UTVIDER KRAFTIG: Personer som dømmes til ubetinget fengsel, samfunnsstraff eller vedtar forelegg for bl.a. grovt tyveri, er blant de nye kategoriene som skal få DNA-profilen sin registrert. Riksadvokat Tor-Aksel Busch (bildet) har nå sendt ut detaljerte retningslinjer for hvilke nye lovbrytere politiet kan innhente DNA fra i tiden fremover. ARKIVFOTO: SCANPIX

Mange tusen flere lovbrytere skal DNA-registreres hvert år

Stor utvidelse av DNA-registeret fra 1. oktober. Kan bety opp mot 10.000 flere registrerte årlig.