De nye satsene blir 2,575 prosent for tre år, 2,869 prosent for fem år og 3,552 prosent for ti års bindingstid. Det er en økning på henholdsvis 0,3, 0,4 og 0,5 prosentpoeng.

Den flytende studielånsrenten vil fra 1. september være 2,575 prosent, det samme som treårig fastrente.

— Etter ett år med svært lave fastrenter, ser vi nå en renteoppgang. Vi må tilbake til mai og juni i fjor for å finne tre og fem års fastrente som er høyere enn disse satsene, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen.

I alt 177.000 av Lånekassens kunder har fast rente på studielånet sitt, mens 396.000 har flytende rente.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente på studielånet sitt.

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning, kan ikke binde renten.