Det er avisa Klassekampen som har gjennomgått samtlige brudd på offentlige anskaffelser i norske kommuner siden 2003. Det er strenge regler for alle anbud som overstiger 500.000 kroner, og disse reglene sliter kommunene med å holde oversikt over, viser gjennomgangen.

Oslo kommune topper lista over regelbrudd med 35 brudd. I 2010 måtte kommunen betale rekordhøye 42 millioner kroner i bot fordi de ikke hadde konkurranseutsatt taxikjøring av funksjonshemmede.

Bergen kommer på andreplass med 14 regel— og lovbrudd, mens i den langt mindre kommunen Alta har de måttet ansette to nye personer for å håndtere det kompliserte regelverket. Kommunen har brutt regelverket ti ganger siden 2003, skriver avisen.

Det er Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) som har gransket sakene. I perioden 2007 og fram til juli 2012 ga Kofa gebyrer for hele 62,5 millioner kroner.

— En del kommuner sliter med å følge anskaffelsesregelverket. Det oppleves nok som vanskelig å etterleve enkelte av bestemmelsene i regelverket, sier Anneline Vingsgård, direktør i Kofa.

En endring i regelverket gjør at det nå kun er domstolene som kan gi gebyrer for brudd på anbudsreglene.