• (1/2)
    – STOR DAG: Det er en stor dag i Stortinget i dag når vi nå endelig har samlet et flertall for forslaget, sier Sps Kjersti Toppe. FOTO: Bård Bøe

Flertall for én times daglig fysisk aktivitet i skolen

Først måtte regjeringen kvittere ut en lærernorm den ikke ville ha. Nå kommer det krav om minst én times fysisk aktivitet i skolen hver dag.