Seks av ti fosterbarn lever atskilt fra sine søsken

I 2013 bodde seks av ti fosterbarn ikke sammen med sine søsken. Regjeringen lovet tiltak. Tallene for 2016 viser ingen endring i situasjonen.

VIL BO MED SØSKEN: De fleste barn som plasseres i fosterhjem ønsker å bo sammen med søsknene sine. Under halvparten får muligheten.
  • Ntb
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Søskenbarometeret fra SOS-barnebyer i 2016 viser at 57 prosent av fosterbarn som har søsken, ikke får bo sammen med dem.

Det betyr at ingenting i realiteten er endret siden forrige undersøkelse, i 2013. Den gang vakte resultatene oppsikt, og regjeringen lovet i Sundvolden-erklæringen å «prioritere tiltak som sikrer at barn under barnevernets omsorg i større grad får vokse opp sammen med sine søsken».

I regjeringens Fosterhjemsmelding i mars i år ble prioriteringen igjen understreket, og det ble nevnt at Bufdir har fått i oppgave å utarbeide faglige anbefalinger for at søsken skal få bo sammen.

— Vi har sett lite til konkrete tiltak. Noen faglige anbefalinger til det kommunale barnevernet om hva de bør prioritere hjelper lite hvis det ikke finnes rammeverk og midler til å følge opp med, sier Sissel Aarak, som er leder for nasjonale programmer i SOS-barnebyer Norge, til NTB.

Fikk du med deg denne?

Les også

Regelverk om aldersgrense stoppet 21-åring fra å ta med tantebarn på Color Line

Krav til Horne

I Norge finnes det ikke offentlig statistikk over hvor mange fosterbarn som har søsken plassert i et annet fosterhjem.

SOS-barnebyer har innhentet sine data fra barnevernsledere i norske kommuner.Undersøkelsen inkluderte over 4400 barn i 2016.

FOSTERHJEMSMELDING: Barneminister Solveig Horne (Frp) la fram regjeringens fosterhjemsmelding i mars. Norsk Fosterhjemsforening, Barneombudet og SOS-barnebyer etterlyste da mer konkrete tiltak.

Organisasjonen vil nå ha et møte med Barne— og likestillingsminister Solveig Horne (Frp):- Det er ikke tilstrekkelig å ønske en endring, det må helt konkrete tiltak til. Vi vil møte statsråden for å legge fram våre forslag til løsninger, sier Aarak.

Kravene inkluderer innstramming av regler og større ressurser i form av kompetanse og økonomiske midler:

— Sørg for at søskenplasseringer alltid utløser ekstra støtte og oppfølging for fosterfamiliene. Lag konkrete retningslinjer for plassering av søsken og for oppfølging av søsken i barnevernet. Innfør en plikt til alltid å kartlegge om det er søsken i familien.

Aarak ber også om at dersom søsken må skilles, skal det alltid begrunnes med hensyn til barnets beste, ikke med mangel på ressurser.

Les også

Barnehjemmet ga henne en trygg oppvekst

Rettigheter

Den vanligste årsaken til at søsken skilles fra hverandre i fosterhjem, er mangel på fosterhjem som kan ta seg av flere søsken.

— Å ha omsorg for flere barn er krevende, og dersom fosterforeldre skal være villige til påta seg en slik oppgave, må hjemmet få gode rammer med tett og tilrettelagt hjelp og faglig veiledning, sier Aarak

Når søsken urettmessig skilles, er det et brudd på deres rettigheter etter FNs barnekonvensjon, som sier at barn har rett til beskyttelse av sitt familieliv, og familie omfatter også søsken.

Se hva bakvendte bokstaver og kreative «kråketær» kan bety:

Les også

Har du også lurt på dette fenomenet?

For alle mennesker kan forholdet til søsken i løpet av livet bli viktigere enn forholdet til foreldre og annen familie. Søsknenes betydning kan bli enda større når foreldre faller fra og barna bare har hverandre.

Søskenrelasjoner kan utvikle trygghet, omsorgsfølelse, identitet og selvkontroll.

— Når søsknene selv blir spurt, svarer en stor andel at de ønsker å vokse opp sammen. Da er det opp til samfunnet å sørge for at det lar seg gjøre, sier Aarak.

Hun legger til at det i enkelte situasjoner er gode grunner til å la søsken fra et ustabilt hjem vokse opp hver for seg, men i de fleste tilfeller er det et mål å la søsknene vokse opp sammen. (©NTB)

Få flere saker fra familie og oppvekst:

Publisert
  1. Barn og unge

Les mer om dette temaet

  1. Dette kan barn hjelpe til med i huset

  2. «Det vanskeligste jeg har gjort, var å fortelle barna mine at jeg var alvorlig syk. Siden har de vært de beste pårørende jeg har kunnet ønske meg»

  3. Bursdagsarrangører til foreldre: - Ikke steng noen ute

  4. Pia (6) har CP. Drømmen om å få gå på danseskole viste seg vanskelig å oppfylle.

  5. NAF: Barn bør følges til skolen i minst to år

  6. Familiens vasketriks: Vasker hele huset på én time og har det gøy samtidig

BT anbefaler

Hele livet har Tor lurt på hva som skjedde med faren. Så ringte Forsvaret.

Tor Sandvik var fire år og på besøk hos besteforeldrene i Rosendal. På TV-en lå det et bilde av en mann som fanget…