— Det kom ikke som noe sjokk på meg. Jeg hadde nesten regnet med at saken ville bli henlagt av politiet, sier Mona Gustavsen til Glåmdalen.

Det var i begynnelsen av desember i fjor at Gustavsen anmeldte Kongsvinger Taxi for det hun mente var rasediskriminering.

Hun hadde hatt opplæring med en taxisjåfør i Kongsvinger i to måneder, men da drosjenæringen lokalt ble kjent med at hun var av taterslekt, ble hun avvist. Av taxisjåføren fikk hun denne tekstmeldingen: «Dette går ikke på dg som person. Men at du er av taterfolket. Å at vi pga lynne til tatere ikke tør å ta inn folk som er tatere, pga temperament, å d som da kan oppstå vis d blir en situasjon. Jg må bare beklage».

Henlagt

Dette var ikke nok for at saken skulle bli vurdert under rasismeparagrafen, og politiet i Kongsvinger har nå henlagt saken.

— Slik uttalelsene er framsatt er de ikke straffbare i seg selv, sier politiadvokat Ann Elisabeth Billa.

Daglig leder Frode Flosland i Kongsvinger Taxi vil ikke uttale seg mer om saken, men han har tidligere beklaget det som skjedde.

Gustavsen selv ønsker bare å legge saken død.

— Jeg har fått en liten oppreisning fra Kongsvinger Taxi som en del av forliket, og vi er blitt enige om at vi vil ha denne saken ut av verden, sier hun.

- Rasisme

I desember uttalte Gustavsens advokat Steffen Brandstad til VG at saken avdekket soleklar rasisme.

— Jeg er kjent med både tekstmeldingen og telefonsamtalen man har sikret opptak av. Det i seg selv mener jeg er sjeldent gode bevis på diskriminerende rasisme. Det er sjeldent man har så gode holdepunkter for å si det. Slik som jeg kjenner saken nå mener jeg at straffelovens bestemmelse er overtrådt. Jeg vil også se på den arbeidsrettslige siden. Også der kan det være grunnlag for å reise et erstatningskrav, men det må vi komme tilbake til, sa Brandstad til avisen.

Ifølge straffelovens paragraf 349, som handler om rasediskriminering, heter det at man kan bli straffet med bøter eller inntil seks måneders fengsel dersom man «på grunn av en persons religion eller livssyn, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse nekter ham varer eller tjenester på de vilkår som gjelder for andre».