— Jeg erkjenner straffskyld for medvirkning, sa Tromsdal gjentatte ganger da de mange tiltalepunktene ble lest opp tirsdag formiddag.

Saken mot den 46 år gamle finansmannen dreier seg om totalt 8 bedragerier eller forsøk på bedrageri.

Han er tidligere domfelt for 17 tilfeller av bedrageri i den ene delen av saken, men behandlingen av resten av sakskomplekset ble utsatt. Det er satt av elleve uker til hovedforhandlingen.

Også to andre menn er tiltalt i saken. De erkjente ikke straffskyld.

Ville endre tiltalen

Tromsdal hadde tirsdag noen innsigelser til ett av tiltalepunktene og kjente seg ikke skyldig. Han sa seg derimot villig til å erkjenne straffskyld hvis Økokrim gikk med på å endre tiltalen noe.

— Vi må se ferdig bevisførselen før vi tar stilling til om vi vil endre tiltalen, men det vil uansett ikke ha noen betydning for straffeutmålingen, sier statsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til NTB. Han er aktor i saken.

Bedrageriene Tromsdalen er tiltalt for, foregikk mellom 2003 og 2008.

Saken ble første gang behandlet av Oslo tingrett i 2012, men dommen ble opphevet på grunn av en inhabil meddommer. Da nektet Tromsdal skyld for punktene i tiltalen.

Dømt i samme sakskompleks

Tromsdal ble i januar i år dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grove bedragerier i del én av sakskomplekset. Ett år av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Finansakrobaten ble også dømt til inndragning av 2,7 millioner kroner og til å betale erstatning til både Santander Consumer Bank og GE Money bilfinans. Denne dommen ble anket, men Borgarting lagmannsrett nektet i oktober å slippe inn anken til ny behandling. Avgjørelsen er klaget for Høyesterett.

Tromsdal og de to andre er blant annet tiltalt for å ha solgt svenske hoteller til det Økokrim mener var overpris. Tiltalen sier også at Tromsdal skal ha bidratt til at en rekke lån ble innvilget på feil grunnlag.

Totalt omfatter tiltalen verdier for titalls millioner kroner.