Alle elevene ble trygt evakuert, og brannvesenet måtte sette alle kluter til for å få slukket flammene på skolen. Brannen ble meldt inn ved 15-tiden. Drøyt to timer senere var brannen i hovedsak slukket, selv om brannvesenet fortsatt ville ha vakt på stedet utover kvelden.

Operasjonsleder Atle Loven i Agder politidistrikt avviste onsdag ettermiddag spørsmål om hva som var årsaken. Senere meldte NRK at tre elever hadde innrømmet å ha tent på, og politiet i Agder bekrefter dette overfor NTB.

Skolens gymsal betegnes som totalskadd, mens øvrige deler av skolebygningen skal ha sluppet unna de verste skadene.

— Gymsalen er etter alt å dømme totalskadd, men et brannskille mellom gymsalen og det ordinære skolebygget, har trolig reddet resten av skolen, sier brannsjef i Brannvesen Sør, Jon Inge Aasen, til avisa Lindesnes.

Politiet evakuerte også et nabohus til skolen på grunn av røyken.