I offentliggjøringen fra statsråd på Slottet blir rapporten beskrevet «et bevis som ellers skal holdes hemmelig av hensynet til rikets sikkerhet». Politiet mener mullaen utgjør en trussel, et argument som PST-rapporten skal gi ytterligere dekning for.

Fredagens avgjørelse betyr at Krekar får oppnevnt en såkalt særskilt advokat, som skal vurdere om beviset er holdbart.

Det er Oslo tingrett som står for denne oppnevnelsen, får NTB opplyst i Justisdepartementet.

Informasjonssjef Irene Ramm i tingretten sa til NTB i 12-tiden at de ikke hadde noen opplysninger å komme med om hvem som får oppdraget som særskilt advokat.

Mulla Krekar er i tillegg siktet for å ha oppfordret til straffbare handlinger i et intervju med NRK, et intervju som skal diskuteres i Kringkastingsrådet 5. mars. Fredag ble siktelsen mot Krekar utvidet til å også gjelde trusler.