Kvinnen, som var innleid fra et bemanningsbyrå og arbeidet i bygget, skulle slukke en brann i en ventilasjonssjakt. Da hun åpnet branndøren, falt hun rett ned mot flammene hun skulle slukke og ble alvorlig skadd.

— Døren burde vært stengt

Bak døren var det tidligere en plattform man kunne stå på, men denne var fjernet fordi bygget skulle rives. Arbeidstilsynet mener branndøren burde vært stengt eller bedre merket, melder NRK.

— Årsaken til ulykken er først og fremst at det ikke var iverksatt tiltak for å hindre at døren til sjakten kunne åpnes. Ei heller hadde man sørget for å stenge arbeidsområdet eller merke området med fareskilt om at dørene ikke var blokkert, skriver tilsynet, som nå krever en ny sikkerhetsplan for resten av rivningen.

- Skulle ikke skjedd

Rivningsselskapet Lodab Rivning AS henviser til byggeier Entra AS.

— Her har det åpenbart skjedd noe som ikke skulle skjedd. Vi har ikke sett rapporten ennå, men uavhengig av den vil vi gå gjennom alle våre rutiner for prosjektet og se på hva som kunne vært gjort annerledes, og gjøre endringer om nødvendig, sier kommunikasjonsrådgiver Ina Helen Østby i Entra.