Det kommer frem i undersøkelsen «Hør på meg 2013». 4905 ungdommer mellom 13 og 17 år fra Stavanger deltok i undersøkelsen, skriver Stavanger Aftenblad.

Undersøkelsen er utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på vegne av Stavanger kommune.

I den samme undersøkelsen svarer 25 prosent av jentene at de har forsøkt å skade seg selv. Tallene er lavere for gutter i samme alder — 4 prosent svarer de har forsøkt å begå selvmord, mens 11 prosent sier de har forsøkt selvskading.

— Dette er trist og alvorlig på en gang. Vi vil ta tak i de unges besvarelser, diskutere og komme med tiltak, sier Tonje Hoff, som leder uteseksjonen i Stavanger kommune.

Hun sier undersøkelsen avkrefter en oppfatning om at selvmordsforsøk og depresjoner kun rammer de skoleflinke med stort karakterpress.

— Karakterer og skolepress i seg selv har ikke så stor betydning for depressive plager blant jenter. Andelen med depressive plager i gruppene med dårlige, middels og gode karakterer ligger relativt likt, sier Hoff.