Norges vassdrags— og energidirektorats snøskredvarsling Varsom.no vurderer snøskredfaren som stor (nivå 4) i Røldal, Voss, Nordfjord og Sogn og Fjordane søndag og mandag.

Mildvær og store nedbørsmengder med kraftig regn opp til 1.000 meter over havet fører til at snødekket blir ustabilt. Varslingstjenesten opplyser at det kan ventes mange naturlig utløste skred.

Skredfaren ventes å gå noe ned mandag, men områdene Voss og Fjordane ventes å få så mye nedbør at skredfaren kan holde seg på nivå 4 også i de delene av regionene som har mest snø.

Leområder med mye fokksnø er mest utsatt. Over snøgrensa vil det komme store mengder ny fokksnø i leområder mot nord/nordøst på grunn av kraftig vind fra sør/sørvest. Også der kan det bli naturlig utløste skred.

I Harstad, Narvik, Vesterålen, Lofoten, Sunnmøre, Rauland og Jotunheim er snøskredfaren betydelig, som er nivå 3, både søndag og mandag.

En 29 år gammel mann ble natt til søndag erklært død etter at han ble tatt av et snøskred i Jønndalen i Uvdal i Buskerud lørdag ettermiddag. Totalt tre personer ble tatt av skredet, men to kom seg ut på egen hånd. Det var de to kameratene som fant mannen som var tatt av skredet, opplyser Norske Redningshunder.