Ligger an til å bomme med 100 oljemilliarder

Dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå ut året, vil statens oljeinntekter havne 100 milliarder kroner under anslaget i statsbudsjettet.