Varmare stratosfære gjer vinteren kaldare

Spaknande vestavind og oppvarming mange kilometer over jordoverflata, gir kulde og snø i Bergen.