Kvinner til sesjon

Kvinner vil i framtiden bli kalt inn til sesjon på lik linje med menn. Det foreslår regjeringen.