Det blir lettere å droppe advokat

En advokat krevde 60.000 i salær i en sak om et gulv. Slike høye krav skal den nye tvisteloven slå ned på. Loven gjør det lettere å være sin egen advokat.