Valgte tradisjonelt

Mens Kjartan og Karen har valgt en spesiell løsning for sitt familieliv, har Kjersti og Stig Ågedal Mortensen valgt tradisjonelt.