- Grove brot på Genève-konvensjonane

Forsvaret har gjort seg skuldig i grove brot mot Genève-konvensjonane ved misbruk av sanitetspersonell i Afghanistan.