300 afghanske asylsøkere skal kastes ut av Norge

Flere hundre unge afghanske menn har fått endelige avslag på sine asylsøknader og må regne med å bli tvangssendt tilbake til Afghanistan.