Fant ukjent Obstfelder-dikt

En ansatt ved Munch-museet kom ved en tilfeldighet over upubliserte, håndskrevne dikt av Sigbjørn Obstfelder i museets arkiv.