Raneren fikk med seg nesten en halv million

Utbyttet etter fredagens ran av Spareskillingsbanken i Kristiansand var på i underkant av 500.000 kroner.