Hemmelig personalarkiv hos UD

Utenriksdepartementet har i mange år holdt et hemmelig personalarkiv med følsomme opplysninger om de ansatte.