Skyldige eller uskyldige?

Fire tiltalte håper på å gå fri når juryformann Henning Aastvedt leser opp svarene fra juryen klokken 10. Vi følger kjennelsen.