Ny sjøtrafikksentral styrker oljevernberedskapen

Med den offisielle åpningen av Vardø sjøtrafikksentral 23. januar, legges den foreløpig siste byggesteinen i oljevernberedskapen langs Norskekysten.