Vurderer å sette opp<br/>fartsgrenser fra 80 til 90

Fartsgrensen ble senket fra 90 til 80 kilometer i timen på en rekke veistrekninger høsten 2001, men tallet på ulykker gikk ikke ned. Nå kan fartsgrensen bli hevet igjen.