- Folk vil ha grønn energi

Folk flest gir ikke blaffen i hvor strømmen kommer fra. Syv av ti synes det er viktig at den kommer fra fornybare kilder som vann og vind.