Barnehager bryter loven

For lite areal per barn. Uklare opptakskriterier. Ansatte mangler politiattest. Ledere uten pedagogisk utdanning.