Reiseråd for en mild pandemi

Helsedirektoratet regner med at influensaviruset A (H1N1) kommer til å spre seg i den norske befolkningen i løpet av noen måneder – kanskje allerede i sommer, som følge av nordmenns feriereiser.