Ledighetstallene i juli

Registrerte helt ledige i Norge ved utgangen av juli 2009