Politihunder er bedre sikret enn fanger

Arrestanter og politibetjenter er dårligere sikret enn politihunder når de fraktes med cellebiler.