Halvparten tror på Gud

Religiøsiteten i Norge er ikke død. Vel halvparten, 51,6 prosent av befolkningen her i landet sier at de tror på Gud.