Strammer inn asylpolitikken

Regjeringen setter i verk tiltak for å begrense antallet asylsøkere som ikke har behov for beskyttelse.