Opp i vekt med kuledyne

Ei enkel kuledyne gjer at pasientar med eteforstyrring får mindre forakt for kroppen, betre søvn og mindre angst.